O mnie

dr n. o zdr. Urszula Jurkowska – położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny

Jako położna pracuję zawodowo od 2009 roku. W latach 2009-2010 koordynowałam pracę pielęgniarek w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w placówce medycznej „Magodent” w Warszawie.  Od 2013 pracuję w  jednym z warszawskich szpitali  pierwotnie na Izbie Przyjęć, a  obecnie na Oddziale  Położniczym z odcinkiem Patologii Ciąży. Współpracuję również z kilkoma szkołami rodzenia w Warszawie, prowadząc zajęcia dla przyszłych mam, a także prowadzę przygotowanie do porodu drogą cięcia cesarskiego na podstawie autorskiego programu. Jestem również wykładowcą (od 2008 r.) w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także w jednym z warszawskich szpitali (od 2016 r.) prowadząc kursy dla położnych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzę zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami położnictwa, jestem promotorem prac magisterskich, a także publikuję prace w czasopismach medycznych 1-9.  W 2012 roku obroniłam rozprawę doktorską w dziedzinie  położnictwa, której tematyka związana jest z zakażeniami wirusowymi u kobiet ciężarnych 10. W tym samym roku ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 11 . Obecnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego.

Od 2017 roku – Certyfikowany Doradca Laktacyjny.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą  dwóch córek – Julii (9 lat) i Weroniki (4 lata).

Moją pasją jest astronomia. Jestem członkiem  Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 

 

Szkolenia i  kursy:

 • 2018 – Wywiad i badanie fizykalne,
 • 2018 – ,,Leczenie ran”
 • 2017 – ,,Problemy w laktacji”,
 • 2016 – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka,
 • 2016 – Szkolenie z metod aktywnego prowadzenia porodu.
 • 2016 – Szkolenie dla Instruktorów Szkół Rodzenia,
 • 2016 – Szkolenie z Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej u noworodków,
 • 2010 – Szkolenie dotyczące ochrony własności przemysłowej,
 • 2008/2009 – Kurs Przysposobienie Pedagogiczne,
 • 2007 – Szkolenie ,,Piękne narodziny” Pielęgnacja skóry dziecka. Zakażenia u małych dzieci,
 • 2007 – Sympozjum szkoleniowe z neonatologii, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne,
 • 2005 – Szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS.

 

Konferencje:

 • 2013 – Dyplom za zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu położnictwa podczas konferencji naukowo szkoleniowej ,,Bezpieczna ciąża’’,
 • 2013 – Certyfikat uczestnictwa w “The 18th World Congress on Controversies in Obstetric”, Wiedeń, Austria,
 • 2011 – VI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego, WUM,
 • 2011 – V Sympozjum Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, WUM,
 • 2009 – IV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego, WUM,
 • 2009 – II Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, WUM,
 • 2009 – I Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, WUM,
 • 2009 – Rzetelność i nierzetelność naukowa, WUM,
 • 2009 – ,,Choroby nowotworowe i profilaktyka raka’’, UniCredit Health Day, Czwarta Edycja, Warszawa/Rzym,
 • 2009 – ,,Mikromacierze w badaniach klinicznych i molekularnej diagnostyce medycznej’’, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa,
 • 2009 – Udział w Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • 2009 – Udział w Konferencji Naukowej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • 2007 – „Niepłodność – epidemia naszych czasów’’ Międzynarodowe Stowarzyszenie studentów Medycyny IFMSA Polska,
 • 2006 – ,,Cukrzyca w ciąży”, Konferencja naukowa II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Warszawie,
 • 2006 – Konferencja ,,25 lat promocji karmienia piersią i co dalej?’’ Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Warszawa.

 

Ukończone szkoły:

 • 2008 – 2012 – Studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskany dyplom Doktora Nauk o Zdrowiu, specjalność położnictwo.
 • 2011 – 2012 – Studia podyplomowe – Zarządzanie Biznesem Medycznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyplom z oceną bardzo dobrą.
 • 2005 – 2007 – Akademia Medyczna w Warszawie, kierunek Położnictwo, studia II stopnia magisterskie, dyplom z oceną bardzo dobrą.
 • 2002 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie, kierunek Położnictwo, studia I stopnia licencjackie

 

Publikacje:

 1. „Najczęstsze obawy kobiet we wczesnym połogu”, Położna. Nauka i Praktyka 2016.
 2. „Zakażenie alfaherpeswirusami u kobiet w ciąży i ryzyko okołoporodowego zakażenia płodu i noworodka”, Nowa pediatria, 2011.
 3. Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej u kobiet ciężarnych z uwzględnieniem możliwości diagnostycznych w Polsce”, Ginekologia i Położnictwo. Medical Project, 2015.
 4. The project of care for pregnant women in the Human Herpes Infection 1 and/or 2 including diagnostic capabilities in Poland”, Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 2013.
 5. Infection of alphaherpesviruses In pregnancy and risk of perinatal infection of the fetus and newborn”, Nowa Pediatria, 2014.
 6. „Diagnostyka wirusa opryszczki w Polsce”, Położna. Nauka i praktyka, 2012.
 7. Przydatność nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w pracy położnej”, Położna. Nauka i praktyka, 2011.
 8. Zakażenia szpitalne”, Położna. Nauka i praktyka, 2013.
 9. Wybrane zakażenia wirusowe w ciąży”, praca magisterska, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 10. „Ocena możliwości diagnostycznych zakażeń wirusem HHV 1 i HHV 2 u kobiet w ciąży w Polsce”, praca doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 11. „Techniki obrony przed manipulacją”, praca dyplomowa, Główna Szkoła Handlowa.